Wednesday, 4 March 2015

Kunci-Kunci Kebaikan dan Penutup Kejahatan

oleh Shaikh ‘Abdur-Razzaq al-‘Abbad ibn Shaikh ‘Abdul Musin al-‘abbad al-Badr hafidzahumullah

Dalam kalangan manusia, terdapat mereka yang merupakan kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup kejahatan. Terdapat juga mereka yang – naudzubillah (kami berlindung dengan Allah) – kunci-kunci kejahatan dan penutup-penutup kebaikan. Ini mengikut pada kondisi kebaikan atau keburukan. Setiap bekas akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya.

Diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga Ibn Abee ‘Asim dalam as-Sunnah, dan selain daripada mereka, daripada Anas bin Malik radiyallahu anhu bahawa Rasulullah salla Allah alaihi wa sallama berkata:
“Sesungguhnya dalam kalangan manusia terdapat manusia yang merupakan kunci-kunci kebaikan untuk para manusia, dan menutup kejahatan. Dan sesungguhnya dalam kalangan manusia terdapat manusia yang menutup dan menghalang kebaikan, dan mereka membuka kejahatan bagi para manusia. Maka Tooba (berita gembira; para ulama mendefinisikan perkataan Tooba sebagai sebuah pohon di Syurga) bagi mereka yang Allah subhanahu wa ta’ala telah meletakkan kunci-kunci kebaikan pada tangannya. Dan celakalah bagi mereka yang Allah telah meletakkan kunci-kunci kejahatan padanya.”

Hadis Hasan, Ibn Majah: 237; as-Sunnah oleh Ibn Abee ‘Asim: 297
Para Imam petunjuk, pendakwah terhadap as-Sunnah, penyokong agama dan pemikul ilmu – merekalah yang memanggil manusia kepada petunjuk dan sabar terhadap kesusahan, mereka yang memberi kehidupan kepada yang mati dengan Kitab Allah dan membawa penglihatan kepada yang buta dengan Cahaya Allah – merekalah kunci-kunci kebaikan.**

Imam As-Sa’dee (rahimahullaah), menjelaskan kunci-kunci kebaikan berkata:

Daripada faktor yang paling penting adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat dan menyampaikannya. Sesungguhnya ini adalah kunci segala kebaikan. Daripada inilah mengajak kepada kebaikan dan melarang segala kejahatan dengan kelembutan, kasih sayang dan hikmah. Contoh ini adalah seorang hamba yang melakukan amal kebaikan dan memulakan suatu amal yang bermanfaat agar manusia akan mengikutinya dalam melakukan perkara tersebut.
Daripada Abu Hurayrah radiyallahu anhu bahawa Rasulullah salla Allah alaihi wa sallama berkata:

“Barangsiapa yang memanggil kepada petunjuk baginya ganjaran pahala sepertinya ganjaran bagi mereka yang mengikutinya dan tidak dikurangkan ganjaran mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memanggil kepada kesesatan ke atasnya dosa sepertinya dosa mereka yang mengikutinya, tidak dikurangkan dosanya sedikitpun.”
HR Muslim, no. 2674
Contoh yang lain adalah memberi nasihat yang bermanfaat dan keikhlasan dalam agama, ataupun dalam urusan dunia. Sesungguhnya mereka yang menasihati adalah kunci-kunci kebaikan dan penutup kepada kejahatan.
Imam as-Sa’dee juga menyatakan mereka yang merupakan kunci-kunci kebaikan menggunakan peluang melalui majlis-majlis dengan menyibukkan diri mereka dengan kebaikan dan menjauhi kejahatan.
Maka apabila keinginan untuk kebaikan menjadi tumpuan seseorang individu, dan niatnya ditetapkan untuk memperoleh tujuannya mengikut kemampuannya, dia memohon bantuan Allah dalam mencapai cita-citanya, dia menghadapi urusan-urusan dengan cara dan jalan yang benar dan hasilnya, dia akan terus-menerus memperoleh kebaikan dan memperoleh ganjaran.

Dan lawannya ini adalah kurangnya keinginan untuk kebaikan; banyak kebaikan telah terlepas daripada orang ini. Jikalau kurang keikhlasan dan menasihati orang lain disertakan dengan ini, dan dia tidak berkeinginan untuk memperoleh manfaat lain dalam apa jua cara – bahkan, dia mungkin berkeinginan akan kerosakan dan ingin menipu mereka demi memperoleh cita-cita tersendiri atau kepercayaan yang rosak – pada waktu itu, dia benar telah mendatangi dengan cara paling besar (untuk kerosakan) dan penghapusan kebaikan. Dia telah menjadi seseorang yang layak digelar sebagai kunci keburukan dan penghalang kebaikan. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami dan amal perbuatan kami.
- Riyad u Nadirah: 1/512-513
** Penulis (Shaikh ‘Abdur-Razzaq al-’Abbad) memberi komentar pada nota kaki: pembuka kebaikan adalah dengan menjelaskan kebaikan kepada manusia dan memanggil mereka terhadapnya, dan menggalakkan mereka mengenainya, menyebabkan keinginan untuknya dan seperti itu. Mengenai pula pembukaan kebaikan, di mana meluaskan dada seseorang dengan kebaikan, kejayaan dan penerimaannya, maka urusan ini adalah pada Allah semata. Tambahan pula, pembukaan itu terdapat dua jenis:
1- Yang dilakukan melalui makhluk, dan ini dicapai dengan penyebaran, tunjuk ajar dan penjelasan.
2- Yang kedua adalah dengan melalui Allah semata, dan ini diperoleh dengan petunjuk, ilham dan kebenaran untuk berjaya.
Sumber: Kitab Kunci-Kunci Kebaikan, oleh  Shaikh ‘Abdur-Razzaq al-’Abbad, anak kepada Shaikh ‘Abdul-Muhsin al-’Abbad al-Badr (hafidhahumullaah)

No comments:

Post a Comment